RSS Slovensky Česky English Deutsch Magyar

Current offer of our real estate office can be found on the portal AReality.sk. The service Moja Realitka is brought to you by AReality.sk - the largest offer of real estate properties in Slovakia.

About Us

     Naša realitná kancelária sa zaoberá sprostredkovaním predaja nehnuteľností, prenájmom objektov, ich správou a samozrejme poskytuje aj široké právne a finančné poradenstvo v oblasti realít. Vďaka silnému finančnému zázemiu a odborným programom sme schopní predať Vašu nehnuteľnosť v bezkonkurenčne rýchlom čase. Dôvodom mimoriadneho úspechu našej kancelárie sú najmä nadštandardné profesionálne služby. Naši aktívni makléri prechádzajú náročným a prepracovaným firemným školiacim programom. Vďaka tomu sú schopní pomôcť zákazníkom s akýmkoľvek problémom. Zabezpečíme Vám  HYPOTEKÁRNY ÚVER  ( aj v prípade, že nekupujete hehnuteľnosť priamo u nás ) táto služba je * BEZPLATNÁ * 

 

 

Realitná kancelária AXINA ponúka svojím klientom tieto služby:

 

 • sprostredkovanie predaja, kúpy, prenajmu nehnuteľnosti a  HYPOTÉKY
 • spracovanie ponuky a dopytu, prezentácia nehnuteľnosti na našej domovskej stránke a na realitných portáloch
 • aktívna práca s našou databázou klientov - kupujúcich a predávajúcich nehnuteľnosti
 • komplexný právny servis - zmluvy o budúcej zmluve, kúpne, nájomné zmluvy a pod.
 • geometrické plány a ostatné geodetické práce
 • profesionálne poradenstvo v oblasti nehnuteľnosti a individuálny prístup ku klientom
 • zabezpečíme Vám  HYPOTEKÁRNY ÚVER  ( aj v prípade, že nekupujete hehnuteľnosť priamo u nás ) táto služba je * BEZPLATNÁ *

 

PREDAJ BYTU:

 

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • zmluvu o prevode bytu do vlastníctva
 • kópiu z katastrálnej mapy ( ak je v spoluvlastníctve pozemok )
 • pôdorys
 • znalecký posudok
 • súhlas spolumajiteľov na predaj bytu formou plnej moci ( ak je viac ako jeden majiteľ) 

 

PREDAJ RODINNÉHO DOMU:

 
 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • geometrický plán
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • stavebné plány
 • stavebné povolenie
 • kolaudačné rozhodnutie
 • znalecký posudok
 • súhlas spolumajiteľov na predaj domu formou plnej moci ( ak je viac ako jeden majiteľ )

 

PREDAJ POZEMKOV:

 
 • kópiu  z katastrálnej mapy
 • územno - plánovaciu informáciu,(  nie staršiu ako rok )
 • BPEJ - bonitované pôdno - ekologické jednotky ( ak sa jedná o extravilán obce )
 • súhlas spolumajiteľov na predaj pozemku formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

 

D Ô L E Ž I T É :

 

Pri podpise rezervačnej zmluvy, prípadne pri podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je záujemca povinný zaplatiť zálohu v dohodnutej výške, a to v hotovosti do pokladne, alebo prevodom, prípadne vkladom na účet našej kancelárie označený pri podpise spomínaných zmlúv. V prípade platby zálohy v hotovosti obdrží platiteľ účtovný doklad.

 Iveta Gajdošíková

konateľ

tešíme sa na spoluprácu