RSS Info pre klientov Info pre klientov Info pre klientov Info pre klientov Info pre klientov

Current offer of our real estate office can be found on the portal AReality.sk. The service Moja Realitka is brought to you by AReality.sk - the largest offer of real estate properties in Slovakia.

Info pre klientov

Informácie pre kupujúcich:

V prípade  prejavenia záujmu z Vašej strany o kúpu nehnuteľnosti je potrebné, aby ste nás oboznámili s Vašimi podmienkami kúpy. Naša spočnosť sa bude danou vecou zaoberať a rýchlo konať, vyhotovi všetky potrebné podklady k predaju nehnuteľnosti. Preto je potrebné zložiť v našej realitnej kancelárii finančnú zálohu ,,REZERVAČNÚ". Zálohu na kúpu môžete vyplatiť v hotovosti, alebo po podpísaní dokladu o zálohe aj na účet našej spoločnosti. Prečo je potrebné zložiť zálohu? Pre nás a pre predávajúceho je to jasný signál, že danú nehnuteľnosť chcete naozaj kúpiť a nebudeme ju viac ponúkať na predaj iným záujemcom. Nehnuteľnosť ostáva ,,REZERVOVANÁ" vo Váš prospech. Zaplatená záloha ,,REZERVAČNÁ" Vám bude odpočítaná z celkovej sumy. 

V prípade uzavretia Nájomnej zmluvy si uplatňujeme odmenu vo výške jedného mesačného nájmu podľa nájomnej zmluvy a to zo strany prenajímateľa (alebo Rezervačnou zálohou zo strany nájomcu )

Sprostredkovateľská provízia,,REZERVAČNÁ ZÁLOHA" zahŕňa kompletný realitný a právny servis. 

***Odmena  nezahŕňa poplatky, ktoré si účtujú orgány štátnej správy a banky (vyhotovenie znaleckého posudku, vklad záložnej zmluvy do správy katastra, poplatok za bankovú vinkuláciu, poplatok za notársku úschovu a podobne...)***

 

 

                                                                                             Iveta Gajdošíková

konateľ

tešíme sa na spoluprácu